Nic z toho by však nebylo možné bez štědré podpory dárců, kteří nadaci podporují. Intenzivně se věnovala projektům na zadržování vody v krajině i výsadbě druhově a věkově rozmanitých lesů. Za neméně důležité považuje i zvyšování biodiverzity v krajině, ekologickou výchovu dětí nebo výzkumné, vzdělávací a osvětové aktivity. „Jsem přesvědčen, že projekty, na které se zaměřujeme, jsou v současné době více než aktuální. Vážím si všech našich dárců, ale i samotných realizátorů daných opatření, kteří to vidí podobně,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.
 
Obnovu rašelinišť podporuje nadace dlouhodobě a tentokrát míří její pomoc do samého srdce Jizerských hor, kde Jizersko-ještědský horský spolek buduje na 60 přehrážek, které zadržují vodu v místech, kam přirozeně patří a zároveň se zde vysazuje na 14 tisíc geneticky původních sazenic stromků. „Pomáháme tak Jizerským smrčinám vrátit jejich původní podobu, na což jsme věnovali více než půl milionu korun,“ vysvětluje Petrovský.

Dalším projektem, který nadace vnímá jako prioritní a podporuje ho, je výsadba druhově i věkově rozmanitějších lesů neb pouze takovýto les je dlouhodobě stabilnější a lépe odolává nečekaným výzvám, jako je například kůrovec. K desítkám tisícům sazenic přibylo i díky příspěvku nadace v loňském roce 3 150 jedlí, 15 800 buků, 300 modřínů a 2 100 dubů. Zajištěna byla též nezbytná ochrana před zvěří a obce na Liberecku, na jejichž pozemcích se projekt realizuje, se postarají o následnou péči o tyto perspektivní porosty. Díky nadačnímu příspěvku téměř 500 tisíc korun se významně zvýšila druhová rozmanitost místních lesů.

Nadace se též podílí na záchraně Sedmihorského mokřadu, který byl v minulosti velmi necitlivě odvodňován. Přispěla Společnosti pro Jizerské hory na projektovou přípravu a dokumentaci a dnes je hotov celkový plán na obnovu území, které poskytuje domov desítkám vzácných živočichů i rostlin. V letošním roce by se měly práce na 14 tůních a přerušení melioračních trubek a příkopů rozběhnout naplno.

„Jsem rád, že můžeme být u toho. Loni jsme věnovali přes 200 tisíc korun, abychom pomohli mokřadu navrátit jeho přirozenou funkci,“ doplnil Petrovský. V nadaci nezapoměli ani na nezbytnou ekologickou výchovu těch nejmladších, kde již osmnáct let připívá na budování kladného vztahu k životnímu prostředí. Projekty zavedly děti do přírody a v praxi jim ukázaly, proč je důležité ji chránit. Kladen je důraz na práci v terénu a na samostatnou aktivitu dětí. Na tyto aktivity vydala nadace jen loni přes 150 tisíc korun.
 
Nadace také již podesáté vyhlásila populární fotografickou soutěž. Z došlých snímků vybrala odborná porota ty nejzdařilejší a vznikl z nich benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2021. Rekordní náklad 1 800 kusů se podařilo již téměř rozprodat a objednávat je možné již jen poslední kusy. „Jeho prodejem získáváme další prostředky na pomoc Jizerským horám a těší mě stále stoupající zájem široké veřejnosti. Kalendář má tak nejen potěšit, ale zároveň pomáhá,“ uzavírá Petrovský.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody