V Karlovarském kraji se ke stejnému prohřešku přiznalo o 25 procent respondentů méně. Regionální rozdíly v prohřešcích, kterých se řidiči při jízdě dopouštějí, vyplynuly z rozsáhlého průzkumu, jejž v rámci kampaně Agresivita zabíjí iniciovala Česká asociace pojišťoven. Partnery kampaně, zaměřené na prevenci agresivního chování řidičů, jsou Policie České republiky a Besip.

Kromě nedodržování bezpečné vzdálenosti někdy více než polovina řidičů dělá i nebezpečné myšky, tedy předjíždí na poslední chvíli. Celkem jde o 53 procent dotázaných, což je i nejvyšší počet napříč regiony. V průměru předjíždí nebo objíždí na poslední chvíli méně než 45 procent řidičů. Kromě toho ale patří liberečtí řidiči spolu s jihomoravskými a karlovarskými mezi ty s nejvyšší mírou sebereflexe. Za agresivního řidiče se zde považuje přibližně devět procent respondentů, což je téměř o polovinu více než republikový průměr, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK.

Agresivní jízda se promítá do smutných statistik. „V Libereckém kraji se do konce března tohoto roku stalo 989 dopravních nehod, při nichž zahynuly dvě osoby a dalších šest utrpělo těžká zranění. V tomto roce prozatím sledujeme trend poklesu počtu nehod, usmrcených i zraněných osob. Ve spolupráci s partnery připravujeme řadu preventivních akcí, při nichž budeme i nadále upozorňovat na agresivní chování nejen za volantem, ale i za řídítky motocyklů či jízdních kol,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje odpovědný za resort dopravy.

Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních oslavila v sobotu 3. narozeniny.
Stezka korunami stromů Krkonoše láká na nový adrenalinový zážitek

Krajská koordinátorka Besip MD pro Liberecký kraj Markéta Novotná k tomu dodává: „Právě v těchto dnech připravujeme kampaň, která v našem krajském městě reaguje na nově poskytovanou službu, půjčování sdílených elektrokoloběžek. Mnozí uživatelé totiž nevědí, jak se na těchto prostředcích pohybovat, respektive kde se nepohybovat. Chceme se tak vyhnout vzájemné rivalitě mezi cyklisty a chodci, která může na chodnících či stezkách pro cyklisty nastat.“

Ačkoliv jsou agresivní projevy na silnicích extrémně nebezpečné, za určitých okolností je ochotno je tolerovat 46 procent dotázaných. „Ochota českých řidičů omlouvat své prohřešky za volantem tím, že si to okolnosti žádají, je neobyčejně vysoká,“ komentuje výsledek dotazníkového šetření výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

V loňském roce proběhlo restaurování sousoší Piety v Pulečném.
Záchrana sousoší Piety v Pulečném na Jablonecku se podařila

Platí také, že jednotlivým prohřeškům přikládají lidé různou závažnost. Zatímco například nedodržování bezpečné vzdálenosti, předjíždění na poslední chvíli, vybržďování či záměrné nedávání přednosti hodnotili dotazovaní jako velmi rizikové, troubení, křik a agresivní gestikulaci za nebezpečné nepovažuje téměř nikdo.

Nicméně i tyto zdánlivě neškodné projevy mohou mít nedozírné následky, varuje Tomáš Neřold, vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy: „Chcete-li dát například vytroubením jiného řidiče najevo, že má uhnout z cesty nebo vyrazit do křižovatky, protože už blikla zelená, je třeba si uvědomit, že to může vyvést z míry nejen daného řidiče, ale také všechny okolo. Lidé se začnou rozhlížet všude kolem, čímž ztratí pozornost, nebo náhle strhnou volant ke straně. To všechno jenom zvyšuje riziko, že někdo udělá skutečnou, fatální chybu.“

Petra Filsaková