Hlavní organizátor projektu, společnost Whirlpool ČR, získala i letos podporu známých osobností i veřejných institucí. Záštitu nad projektem udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Magistrát hl. m. Prahy.

Dětský čin roku si váží každého dobrého skutku, který děti vykonají na pomoc lidem i přírodě ve svém okolí. Příběhy tak vyhlašuje v rámci 7 základních kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě (partnerem je Rádio Junior), Dobrý nápad, Pomoc n@ netu (partnerem je Seznam.cz) či Pomoc starším lidem.

I v letošním roce děti mohou sepsat příběh o vlastním dobrém skutku nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů. Autoři vítězných příběhů budou odměněni nejen nevšedním zážitkem při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze, ale také věcnými dárky od partnerů projektu a šekem v hodnotě 10 000 Kč pro svou školu na nákup školních pomůcek.

„Cílem projektu Dětský čin roku je poukázat na to, že dětem není jejich okolí lhostejné, a za jejich statečnost a obětavost tyto malé hrdiny odměnit. Současně věříme, že děti takto inspirují nejenom své vrstevníky, ale stanou se vzorem i pro řadu dospělých, kteří se stávají záměrně i nevědomě stále více nevšímavými vůči okolí,“ říká Alžběta Suchanová, PR manažerka projektu Dětský čin roku.

Ilustrační snímek. Tašky na odpad.
Šestý ročník soutěže o Odpadového Oskara právě startuje

Neodmyslitelnou součástí projektu Dětský čin roku jsou patroni jednotlivých kategorií – herec Jan Révai, herečka Jitka Čvančarová, zpěvačka Petra Černocká, moderátorka Lucie Křížková, vícenásobný paralympionik a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, moderátorka Zora Jandová a další. Slavnostního vyhlášení vítězů se vždy s radostí ujme čestný předseda Nadačního fondu Dětský čin roku, herec a moderátor Aleš Háma.

Jak se do Dětského činu roku přihlásit?

Příběh o vlastním dobrém skutku nebo o skutku svého kamaráda či kamarádů mohou děti zasílat prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz nebo na adresu: Dětský čin roku, Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5.

Příběhy mohou děti zasílat až do 30. září 2020. Následně jsou vyhodnoceny a odborná porota vybere v každé kategorii celkem pět semifinálových příběhů. O konečném vítězi však rozhodují samotné děti svým hlasováním na webových stránkách projektu. Hlasování dětské poroty proběhne od 20. října do 4. listopadu 2020. Slavnostní vyhlášení vítězů Dětský čin roku 2015 je naplánováno tradičně na Staroměstské radnici v Praze na 3. prosince 2020.

Pravidla Dětského činu roku

- Do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií.

- Pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale může být i kratší).

- Mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti.

- Do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo).

- Skutky, o nichž děti píší, musí být skutečné, nesmyšlené.

- Pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku.

- Příspěvky musí být odesílány s vědomím školy, ústavu ustaveného za účelem provozování společensky užitečné činnosti a zájmového spolku, které děti navštěvují, a rodičů.

- Nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, ústav ustavený za účelem provozování společensky užitečné činnosti, zájmový spolek nebo spolek, který navštěvuje, pak dar 10 000 korun na školní pomůcky.

Zuzana Chmelíková