Setkání se koná v rámci 7. celorepublikové akce pořádané Českou obcí sokolskou. Klade si za cíl seznámit veřejnost se sokolovnami ve městech i obcích, z nichž některé jsou skutečnými architektonickými skvosty. Je jich po republice celkem 750. Sokolové chtějí veřejnosti představit nejen budovy, ale i činnost jednotlivých sokolských jednot.

Pod heslem „Sokol letí vzhůru“ připravila T. J. Sokol Zásada zajímavý program pro dospělé i dětské návštěvníky. Pro zájemce o shlédnutí sokolovny jsou naplánovány 2 komentované prohlídky, pro děti připravena sokolská překážková dráha a dílnička. Ochotnický loutkařský spolek " Prokůpek " si připravil krátké interaktivní představení a krátké vystoupení předvede oddíl karate BONSAI S.P.A.B.U.

Součástí akce jsou dvě výstavy. Fotografická výstava " SOKOLOVÉ“ od Z. Bauerové, jejíž úžasné fotografie byly vloni vybrány na celorepublikový sokolský kalendář a výstava historických fotografií z významných sletů a událostí celorepublikového i místního Sokola.

Občerstvení pro příchozí je zajištěno.

Alice Hanuštiaková