Ve spolupráci s místní oblíbenou kapelou Makule (text a střih videa) jsme si dovolily požádat o drobné finanční příspěvky na zvelebení školící místnosti, jež se nachází v našem centru. Stane se z ní místnost terapeutická a bude hojně využívaná pro setkávání s klienty, pro individuální poradenství s rodinami, mediace, schůzky s psycholožkou. Na takových setkáních často zaznívají citlivá až intimní témata, proto je důležité, aby prostředí bylo útulné a působilo bezpečně.

Přede dveřmi místnosti je chodba používaná návštěvníky neziskové organizace D.R.A.K. a pacienty dětské paní doktorky. Proto jsme potřebovaly sádrokartonovou příčku mezi chodbou a naší bývalou učebnou odhlučnit a zajistit tak našim klientům maximální soukromí. Finančně se z největší části na stavebních úpravách podílelo Město Tanvald, za což moc děkujeme a podpory si vážíme.

Díky přetextované koledě Nesem vám noviny jsme od našich příznivců vybraly něco málo přes 6000 Kč a místnosti na chodbě už neřekneme jinak než kutloch.

Každý kus z produkce Evans Atelieru vzniká samostatně.
Vratislavický atelier vytváří skleněné vázy, mísy i umývadla

Stavební úpravy už tedy proběhly, příčka je odhlučněná. Poté jsme se my, holky z Majáku, pustily do malování. Pohledaly jsme doma kbelíky, štětky a válečky, sádru, zbytky barev, něco jsme dostaly i darem od kamarádek. Nejprve bylo třeba omýt a oškrábat vrstvy starých nátěrů, což dalo asi nejvíce práce. Následovala penetrace sádrokartonu a samotné malování. Kutloch se dovybavil zvukotěsnými dveřmi, podlahovou krytinou, nábytkem, zútulnil se záclonami a nadále jej zvelebujeme, aby v něm bylo příjemně.

Ještě jednou děkujeme všem, co se podíleli finančně, darem nebo radou. Příště už snad budeme moci přidat fotografii kutlochu v plné kráse.
Video najdete na našich fb stránkách.

S vybavením terapeutické místnostni pomůže i Nadace Euronisa. Během celého roku 2021 bude probíhat další ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé. Mezi organizacemi, které nadace finančně podpoří, bude i naše centrum. Do akce se zapojí studenti gymnázia a peníze, které se vyberou na území Tanvaldu, tu také zůstanou a budou použity na dovybavení našeho nového prostoru. Možná si vzpomínáte, že jsme se sbírky účastnili už v roce 2019 a na začátku roku 2020 jsme obdrželi finanční obnos, za který jsme pořídili skluzavku do terapeutického bazénku pro naší nejmladší klientelu.

Lyžaři.
„Ať to frčí“ aneb Jaké byly počátky lyžování v oblíbených Krkonoších

I v únory byl běžný chod našeho centra ovlivněn přísnými opatřeními, nicméně i v takovéto době nezahálíme. Nadále běží individuální poradenství, doučování, on-line setkávání, podpora pěstounských rodin, atd. Zprostředkovaly jsme předání darů od několika nadací. Byla to třeba potravinová pomoc pro maminky samoživitelky a notebooky od Nadace Nory Friedrichové, notebooky do úplných rodin od Sítě pro rodinu, atd. Takových darů bohužel není tolik, abychom pokryly potřeby všech, proto na vytipování těch nejpotřebnějších spolupracujeme se základními školami.

Naše prostory tentokrát nezejí prázdnotou, jako tomu bylo na jaře. Dopolední hernu otevíráme vždy pro jednu rodinu, která se musí předem objednat. Nedochází zde k socializaci dětí jako při běžném provozu, kdy se setkávají s vrstevníky, učí se komunikovat a řešit konflikty (boje o hračky). Pro maminky to také není ono, když nemohou pohovořit a sdílet s ostatními své starosti i radosti. Přesto to pro rodiny přínos má. Už jen změna prostředí, jiné hračky, možnost „vypadnout“ z domu v této nelehké době působí jako balzám na duši. A navíc se nám tu rozmohl takový pěkný zvyk, že do herničky začali chodit se svými dětmi i tatínkové.

Na březen plánujeme on-line besedu na téma Prevence závislosti u dětí s paní Jitkou Kolářovou z Centra primární prevence Advaita z.ú. Během besedy se dozvíte, co je to závislost, jak ji poznat a na čem všem může být člověk závislý (látky i činnosti). Pozornost bude věnována nejčastějším návykovým látkám, ale i počítačovým hrám a sociálním sítím, které dnes tvoří nedílnou součást světa (nejen) dětí a dospívajících. Co zvyšuje riziko vzniku závislosti, co před ní chrání? Co dělat, když máte podezření, že vaše dítě je ohroženo závislostí? Beseda bude vedena formou přednášky s prostorem pro dotazy a diskusi. Sledujte naši facebookovou stránku a web, kde zveřejníme termín konání a pravděpodobně i odkaz pro připojení.

Zuzana Koldovská, RC Maják