Nákup materiálu na látkovou roušku je financován z krizového fondu obce Loužnice. Roušky byly zdarma ušity občany Loužnice. Distribuci zdarma zajišťuje Obecní úřad Loužnice.

Zacházení s jednorázovým nanofiltrem pro látkové roušky:

- Zabraňte kontaminaci nanofiltru před použitím, nedotýkejte se filtru rukou, používejte po dobu
manipulace s filtrem jednorázové rukavice.

- Látkovou roušku sterilizujte varem a vyžehlete.

- Nejprve přeložte na půl papír o velikosti A4 (můžete použít tento návod) a odstřihněte ho
z jedné kratší strany zhruba o jeden centimetr

- Nanofiltr do papíru vložte tak, aby na delší straně mírně, zhruba o jeden centimetr,
vystupoval.

- Papír s filtrem poté vložte do roušky přesahujícím nanofiltrem dolů

- Přidržte přesahující nanofiltr (přes roušku) a vytáhněte ven z roušky pouze papír.

- Nezáleží na tom, jakou stranou bude nanofiltr otočen k obličeji.

- Maximální doba používání nanofiltru je 8 hodin, a to v rámci jednoho dne.

- Látkovou roušku sterilizujte s vloženým nanofiltrem desetiminutovým varem ve vodě. Poté
nanofiltr vyjměte a zlikvidujte jako komunální odpad

- Nanofiltr je určený pro jednorázové použití. Do roušky se smí vložit pouze jednou.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz