O občerstvení se postaral OÚ Loužnice a loužnické ženy, které donesly různé dobroty. V letošním roce byl betlém doplněn o další figury. Mezi darovníky najdete nově myslivce, vojáka s flétnou, houslistu, řezníka a nad celým Betlémem je velká hvězda kometa. Celý betlém již od roku 2017 vyrábí pan Bedřich Rathouský, za což mu patří velký dík a již nyní je náš loužnický betlém obdivován nejen obyvateli Loužnice, ale všemi projíždějícícmi a návštěvníky obce.

Jana Matěásková,www.louznickyzpravodaj.cz