Ještě za celkem přijatelných povětrnostních podmínek se zaměstnanci obce podařilo nastříkat vchodová vrata do hasičárny barvou. Na tato vrata bude namalováno hasičské auto a nápis „Hasiči Loužnice“.O malbu byl požádán pan Bedřich Rathouský st. Po 65 letech se tato budova dočkala větší
rekonstrukce, hlavně garáž pro hasičskou cisternu.

V roce 1955 se provedly vnitřní úpravy, venkovní omítka a úprava kolem staveniště. V roce 1956 byla stavba při veřejné slavnosti předána k užívání.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz