Datum Památného dne sokolstva připomíná 80 let staré tragické události z noci ze 7. na 8. října 1941. Během několika hodin zatklo gestapo na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha celkem patnáct set sokolů, kteří byli uvězněni, mučeni a následně deportováni do koncentračních táborů, kde většina z nich zemřela. Právě události z 8. října vedly následně k tomu, že se sokolové a sokolky s doslova sebevražedným obětováním zapojili do příprav likvidace Reinharda Heydricha.

„Památným dnem sokolstva si symbolicky připomínáme nejen sokolky a sokoly, jenž položili své životy v protinacistickém odboji, ale také členy České obce sokolské, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokolky a sokoly z řad 3. protikomunistického odboje,“ dodává starostka ČOS Hana Moučková. Památný den sokolstva je od roku 2019 zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.

Po celý den 8. října bude po celé zemi probíhat množství akcí, které budou připomínat a vzdávat čest statečným sokolům. Nejvýznamnější z nich bude pietní akt v pražském Tyršově domě, který za přítomnosti starostky Hany Moučkové a mnoha významných hostů začne v 15 hodin. Předcházet mu bude v pravé poledne na Pražském hradě společný slavnostní nástup Hradní stráže a Sokolské stráže.

Památný den sokolstva připomenou také sokolské vlajky, které budou vyvěšeny na všech krajských úřadech, na mnoha radnicích a sokolovnách v celé České republice. Široká veřejnost pak může vzdát čest sokolským hrdinům prostřednictvím kokard připnutých na oblečení.

Už tradiční součástí Památného dne sokolstva je Večer sokolských světel, kdy mají osudy sokolských hrdinů připomenout tisíce svíček na vodních hladinách v Česku. V Praze budou sokolové vypouštět osvětlené lodičky na hladinu Čertovky u Karlova mostu od 18.30.

Michaela Černá

Děkujeme České obci sokolské za poskytnutí příspěvku.