Sněžný pluh má problém vidět všechny překážky na silnici, když hustě chumelí, vidí pouze okraje silnice. Mějte vždy na mysli, že veřejné komunikace se musí pravidelně udržovat pluhováním. Takže když špatně zaparkujete, můžete najít své vozidlo zaházené sněhem, poškrábané nebo s uraženým zrcátkem.

Při výběru místa k parkování je dobré zvažovat nejen to, zda budu schopen odstavit své vozidlo, aby nepřekáželo ostatním, ale také pamatovat na odjezd z parkoviště. Zásadně je třeba zaparkovat automobil jen v místech k tomu určených. Na místech, která jsou určena k příjezdu na parkovací plochu, či výjezdu z ní může to být v rozporu s pravidly silničního provozu a navíc takto odstavený vůz může být nepříjemnou překážkou pro ostatní motoristy, ale také může komplikovat provádění pravidelné údržby plochy a odklízení sněhu z ní.

To, že na silnici nejsou označeny značky zakazující stání či zastavení, neznamená, že zde můžeme vozidlo bezstarostně a beztrestně zaparkovat. Zákon o silničním provozu totiž jednoznačně stanoví, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Na obousměrné silnici to tedy v součtu dělá minimálně 6 metrů.

Co udělat pro to, aby nám po zaparkování ve svahu automobil neujel? Řádně zajistit automobil parkovací brzdou, při stání předkem směrem do kopce zařadit první rychlostní stupeň, v opačném případě zpátečku. Parkujeme-li ve strmém kopci a chceme-li mít jistotu, že vozidlo v případě samovolného rozjetí nezpůsobí žádný karambol, můžeme stočit přední kola směrem k okraji silnice.

Pokud však parkujeme v opravdu strmém kopci (půjde například o příjezdovou cestu na chalupu, kde plánujeme strávit víkend), podložení jednoho z kol klínem či cihlou nemusí být na škodu.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz