Děti si procvičovaly rytmiku nebo se učily texty nových písních. „Festivaly či soutěže jsou pasé, jako bohužel celá kultura, ale nechtěli jsme, aby se činnost sboru úplně zastavila,“ říká sbormistr. Děti si několikadenní soustředění užily. Živá vystoupení podle Žura jeho svěřencům velmi chybí. „Divácký zájem, potlesk, zkrátka zpětná vazba, to je pro děti ta nejlepší motivace do práce, potřebují ji,“ dodává.

Dětský pěvecký sbor Vrabčáci byl založen v roce 1992 při ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou.  Tato škola je známa svou rozšířenou výukou hudební výchovy. Základ sboru je tvořen právě z žáků těchto hudebních tříd. Členy sboru tvoří také bývalí žáci a děti z ostatních škol. Sbor založil a vede Pavel Žur, který v loni oslavil své 20. výročí. Za dvacet let svého působení zrealizoval sbor řadu koncertů doma i v zahraničí. Během své existence natočil sbor pět CD.

DPS Vrabčáci, Jablonec nad Nisou