Předně se mé manželky při jejich bolestech ujali na příjmu – paní MUDr. Kateřina Šedivá, na to pak po rozhodnutí p. primáře Tomáše Vacka na odděldní JIP – interny.

Všude vládly krásné vztahy mezi ošetřujícími a pacienty. Mé manželce se až nevšedně začali všichni věnovat, hlavně její ošetřující lékař pan MUDr. Dag Tichý a samozřejmě všechny sestřičky.

Všude vládl klid, pohoda, často byla slyšet slova pochopení a soucitu. Všem patří velký dík. Kéž by tomu tak bylo i v jiných nemoocnicích.

Za rodinu Janatovu Karel Janata, Kadaň