Tak, jako při předešlé přednášce s odborným výkladem a s představením nejen policejních činností, mohli studenti projít srovnávacími testy fyzické připravenosti. Jejich splnění je podmínkou k úspěšnému absolvování jednoho z testů pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

V dopoledních hodinách policisté seznámili studenty tříd 1.A, 2.A a 3.A s podmínkami fyzických testů a s jejich bodováním. Pochopitelně jim předvedli také praktické ukázky správného provedení jednotlivých disciplín. To vše za odborného dohledu pedagogických pracovníků.

Sportovní gymnázium, v čele s ředitelem Tomášem Hofrichterem, umožnilo policistům využít svých prostor. Mohli využít venkovní areál s atletickým oválem a také vnitřní prostory školní tělocvičny. Každá třída se střídala v předem nastavených časových blocích v provádění jednotlivých disciplín. Jednalo se o člunkový běh, běh na 1000 metrů, celomotorický test a kliky.

Jezevec Race. Ilustrační foto.
FOTO: Na kole i po svých. V Srnčím dole se bude konat tradiční Jezevec Race

A jakých výsledků žáci sportovního gymnázia dosáhli? Nejen z pohledu obou policistů (podpraporčík Martin Fišera a praporčík Radim Reimann), ale i dozorujícího pedagoga Romana Papouška, výborných. Téměř polovina ze zúčastněných úspěšně splnila limity, které jsou nutné pro přijetí do služebního poměru. Za tak skvělým výsledkem stojí nejen jejich výborná fyzická kondice, ale také přirozená soutěživost a nadšení.

Sportovními výkony však den s policií zdaleka nekončil. Oba policisté studentům nabídli také zcela dobrovolnou možnost přednášky s prezentací. Nad rámec výuky a ve svém osobním volnu se tak odpoledního bloku zúčastnili nejen ti, kteří zápolili s testy v dopoledních hodinách, ale také studenti, kteří blokem fyzických testů prošli již minulý měsíc.

Studenti z Jablonce zkusili policejní fyzické testy, dosáhli výborných výsledků.
Studenti z Jablonce zkusili policejní fyzické testy, dosáhli výborných výsledků

V prezentaci, kterou si pro ně policisté připravili, nechybělo například představení jednotlivých složek Policie České republiky, další kritéria nutná pro přijetí do služebního poměru nebo i představení benefitů, které Policie ČR zájemcům o toto pestré povolání nabízí. Oba muži zákona, v návaznosti na probíraná témata, poskytli studentům také praktický výklad k mnoha dalším činnostem, které se týkají přímo jejich specifické pracovní náplně.

Velmi pozitivní zpětná vazba se policistům jak od studentů, tak také od vedení školy a pedagogů Gymnázia Dr. Antona Randy téměř okamžitě po skončení celého denního programu. Jasné obrysy tak získala také další možná vzájemná spolupráce, která by mohla být zrealizována v horizontu následujících měsíců.

To, že práce u Policie České republiky má smysl, dokládá také zájem pěti chlapců a tří dívek, kteří se čtvrtečního dne zúčastnili. Pochopitelně i my jim za jejich zájem rozšířit naše policejní řady děkujeme a těšíme se, až je budeme moci mezi námi přivítat.

Vojtěch Robovský, KŘP Libereckého kraje