Ke sboru nastoupil Karel Bukvic 1. září 2007 jako hasič na stanici do Jablonce nad Nisou. Zhruba o rok později změnil své působiště na stanici ve Velkých Hamrech, kde byl na postu hasiče strojní služby. „Domácí“ stanicí mu byla ta v Tanvaldu od listopadu 2011.

Jmenovaný se díky své cílevědomosti a houževnatosti vypracoval na post velitele družstva, který zastával od konce roku 2015. Jako velitel družstva směny byl ostatním příslušníkům vždy příkladem, říká jeho kolega Jakub Kozák: „Druhým uměl kdykoliv pomoci, předával nám své znalosti a zkušenosti. Rád bych zmínil i preciznost, se kterou vždy přistupoval k plnění služebních povinností.“ V roce 2019 obdržel Karel Bukvic za deset let služby a příkladné plnění služebních povinností medaili HZS České republiky Za věrnost III. stupně. Z významných událostí, u kterých příslušník společně s kolegy zasahoval, můžeme zmínit kromě požáru v NP České Švýcarsko například požár na Tanvaldském Špičáku v květnu 2019 či požár v Horské Kamenici v dubnu 2020.

Na posledním výjezdu, který mu připravili kolegové, na něj čekala jeho oblíbená činnost –měření radiace a vyhledávání zdroje ionizujícího záření u simulované dopravní nehody (prověřovací cvičení). Za odvedenou práci a patnáct let příkladného plnění služebních povinností mu za Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje na stanici do Tanvaldu přijel poděkovat Jan Hrdlička, náměstek ředitele pro úsek IZS a OŘ a Jan Havel, ředitel ÚO Jablonec nad Nisou.

„Touto cestou bych rád poděkoval všem kolegům, které jsem měl tu možnost díky HZS Libereckého kraje poznat,“ říká Karel Bukvic a dodává: „Bylo mi ctí být součástí tohoto sboru a odcházím s úctou, pokorou a vděčností za všechny pracovní příležitosti, které jsem za dobu služebního poměru dostal.“

V dalším profesním i osobním životě přejeme Karlovi mnoho štěstí, úspěchů i radosti.

HZS Libereckého kraje/Jaroslava Benešová