Srdečně zveme na přednášku a seminář Mgr. Jana Kotase, S.L.L.: “Velikonoce-svátky jara?” v aule sklářské školy v Železném Brodě. Přednáška se bude konat v pátek 15.03.2024 v 18:15. V sobotu 16.03.2024 od 9h do odpoledne, bude pokračující seminář na toto téma na faře u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. Káva a občerstvení bude zajištěno, i oběd.

A letos jako už spoustu let opět chystáme návštěvu Horní Lužice v Německu. Slavení Velikonoc s Lužickými Srby. Je ještě několik volných míst v autobuse. Kdo budete mít zájem, ozvěte se co nejdříve nejlépe e-mailem, odjezd bude v neděli 8:45 z Malého náměstí pod kostelem, po domluvě bude možno přistoupit i na trase přes Maršovice, Jablonec n/N, Liberec. Návrat večer téhož dne.

V měsíci dubnu připravujeme přednášku paní Ing. Dany Drábové, Ph.D., Dr.h.c. mult.: "Nejen o jaderné energii". Předpokládáme větší zájem, proto bude přednáška v KC Kino, Železný Brod, ve středu 17.04.2024, v 18:15.

A už nyní avízujeme 28. obnovenou svatojanskou pouť v sobotu 18.05.2024.V 11:00 mše sv. - P. Tomáš Halík, následuje občerstvování poutníků, kulturní program a nabídka rukodělných výrobků. Kostelíček sv. Jana Nepomuckého na Poušti nad Železný Brodem.Prof. P. Tomáš Halík bude mít přednášku v předvečer pouti v pátek 17.05.2024 v 19 h, KC Kino, Železný Brod.

Těšíme se na Vaši účast, nejlépe na všech nabízených akcích, pouze autobus má omezenou kapacitu. Přeji vše dobré, usebrané prožití doby postní i radostné oslavy Velikonoc a srdečně zdravím. Martin Tomešek.