V Pojizerské galerii na výstavě Zima s Josefem Ladou na vás dýchne kouzlo zimy a Vánoc z reprodukcí známých děl slavného malíře. Kolekci obrazů, zapůjčenou z Oblastního muzea Praha – východ, jsme pro zvýšení prostorového dojmu doplnili dobovým lidovým nábytkem, sáněmi a lyžemi ze sbírek našeho muzea. Pro děti jsme připravili k výstavě také hádankový kvíz.

Dále budeme u příležitosti výročí šedesáti let od svého založení (1960 – 2020) prezentovat v prvním patře novou výstavu pod názvem Výtvarné umění ze sbírek semilského muzea. Na ní uvidíte část muzejní sbírky, která vznikala především z darů výtvarných umělců, kteří zde vystavovali. Jde o díla žijících i zesnulých autorů s úzkým vztahem k regionu.

Ve čtvrtek 10. prosince v 10:00 hodin dojde na fasádě semilského muzea k odhalení pamětní desky semilskému čestnému občanu, učiteli a kronikáři Rudolfu Hlavovi (1911-1988), který se zasloužil mimo jiné o založení semilského muzea v roce 1960. Zároveň bude otevřena výstava Šedesát let semilského muzea (1960 – 2020).

Stále ještě můžete navštívit také výstavu Bílá místa konce války.

Miroslav Šnaiberk, ředitel