Knížky pro prvňáčky zaplatila Obec Plavy a dětem je předala místostarostka obce Renata Šťastná. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil projekt Knížka pro prvňáčka už podvanácté. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Anna Lišková, knihovnice