Letošním vítězem soutěže se na základě dosahovaných výsledků ve službě v průběhu celého roku stal Josef Cabrnoch z oddělení služební kynologie Jablonec nad Nisou.

Josef Cabrnoch slouží u Policie ČR již 28 let. Po celou dobu své služební éry působí jako psovod. V současně době je zařazen na Skupině základních kynologických činností v Jablonci nad Nisou, kde se společně se svými psy věnuje základní policejní kynologické činnosti a jeden z jeho čtyřnohých „parťáků“ je vycvičen, jako specialista na detekci akcelerantů hoření. 

Ocenění převzal z rukou náměstka krajského ředitele pro vnější službu Pavla Bartoše, dále vedoucího oddělení služební kynologie Aleše Jehličky a náměstka hejtmana Libereckého kraje Dana Ramzera. Slavnostního ceremoniálu se však zúčastnili i jednotliví ředitelé Územních odborů Krajského ředitelství Libereckého kraje. Za Územní odbor Česká Lípa Petr Rajt, Územní odbor Jablonec nad Nisou Pavel Langr a za Územní odbor Semily Petr Šikola. Dalšími účastníky této události byli i starostové jednotlivých obcí. Za jednotlivé obce: Habartice - Stanislav Briestenský, Pertoltice - Viktor Podmanický, Bulovka – Romana Šídlová, Černousy – Miroslav Richter, Višňová – Tomáš Cýrus a Frýdlant – Jiří Stodůlka.

Ocenění policista obdržel nejen za výborné výsledky v průběhu celého roku, ale i za následující čin:

Dne 15. srpna 2021 v 11:55 hodin oznamuje na tísňovou linku 158 pan Petr B., že pohřešuje svou matku, ročník 1940, kterou viděl naposledy předešlý den. Matka bydlí sama v rodinném domu v Mimoni, ulice Slovany, okr. Česká Lípa. Po přijetí oznámení vysílá policista z IOS KŘP Libereckého kraje na místo psovoda ze SZKČ Česká Lípa a hlídku z OOP Mimoň.

Po příjezdu na místo se psovod od oznamovatele snaží získat potřebné informace pro zahájení pátrání po pohřešované osobě. Syn pohřešované uvádí následovné: Matku viděl naposledy včera mezi třináctou a čtrnáctou hodinou. Dnes, když za svou matkou přijel, zjistil, že je otevřená branka a vstupní dveře do domu jsou zamčené. Dále ho zarazilo, že nejsou otevřené okna. Matka každé ráno okna otevírá. Od domu má klíče, a tak si odemkl a vstoupil dovnitř. Prošel celý dům, zahradu a nejbližší okolí, ale matku nikde nenašel. Zavolal bratrovi Jiřímu, aby mu přijel pomoci matku hledat. S bratrem znovu prošli celý dům, prohledali každý kout zahrady, nejbližší okolí domu, ale matku nenašli. Pátrání po matce bylo neúspěšné, a tak se rozhodli vytočit číslo tísňové linky policie.

Pro upřesnění situace ještě uvedl, že matka trpí stařeckou demencí a tak se se nemusí orientovat v prostoru ani v čase. Ani jeden z bratrů nedokáže odpovědět na otázku: „Kam by matka mohla odejít, nebo u koho by mohla být?“ A tak se rozjíždí pátrací akce, při které si jsou účastníci vědomi, že rozhodujícím faktorem pro záchranu lidského života bude v tomto případě čas. Pravděpodobnost, že starší žena, která se nemusí orientovat v prostoru, odešla neznámo kam již předešlý den, je značně vysoká.

Na základě nově zjištěných skutečností je na místo povolán ještě další službu konající psovod. Pátrací akce po pohřešované starší ženě začíná. Policista, který celou akci koordinuje, vytyčuje na mapě psovodům jejich sektory pro pátrání. Psovod ze SZKČ Česká Lípa nasazuje svého služebního psa v zalesněném prostoru, který se nachází před domem pohřešované. Sektor má velikost cca 250 000 m². Následně ještě propátrává neposekanou louku a kukuřičné pole.

Psovodovi ze SZKČ Jablonec nad Nisou byl přidělen úsek, který protíná silnice a železniční trať. Je předána informace na České dráhy o pohybu policistů po kolejích a v jejich těsné blízkosti, a psovod se služebním psem vstupuje do určeného sektoru. Postupuje po železničním svršku od domu pohřešované směrem na Mimoň. Služebního psa vysílá k propátrávání terénu mezi tratí a silnici a na druhou stranu ve směru ke kukuřičnému poli. Ve vzdálenosti asi 150ti metrů od domu pohřešované začal pes ve křoví, kterým byla porostlá spodní část náspu železniční tratě, značit nález. V tomto případě nález osoby.

To, že služební pes odvedl dobrou práci, pozná psovod, když sestoupí z kolejiště a dojde až ke křoví. Leží zde na zádech starší osoba, žena, která odpovídá popisu pohřešované. Je zraněná na hlavě, nehýbe se, ale když na ní psovod promluví, komunikuje. Psovod následně vyrozumívá IOS a žádá na místo RZS. Po příjezdu záchranářů policisté ještě pomohou s transportem zraněné osoby a pátrací akce, v tomto případě se šťastným koncem, splnila svůj účel.

Adéla Fialová, oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje