Stejně jako každým rokem museli účastníci po zaplacení startovného uběhnout, či jakýmkoli způsobem absolvovat vyznačenou trať. Pro děti byly připraveny malé odměny. Celkem bylo vybráno 23 tisíc korun, částka byla rozdělena mezi dvě organizace – Hospic svaté Zdislavy v Liberci a Klub CF podporující nemocné cystickou fibrózou.

Pomáhat druhým je bezpochyby jedna z nejkrásnějších lidských vlastností – srdečně děkujeme všem zúčastněným i dárcům, kteří nás už po léta podporují.

Eva Rydval