Když v okolních obcích v Zásadě, v Držkově a v Jirkově byly založeny sbory hasičské, tak i v Loužnici v roce 1886 vznikla mezi občany myšlenka založiti sbor hasičský za heslem: „Lidstvu k ochraně vlasti k oslavě“. Podnět ku založení sboru dán ve společnosti v hostinci u Linků. Který tehdáž byl v čísla 24.

Dne 2. srpna 1886 konala se ustanovující schůze novětvořícího se sboru, kterou zahájil první přihlášený člen pan Jáchym Linka starší a dne 1. listopadu konala se I. řádná valná hromada za účasti 35 členů při zvolení tito činovníci: předsedou: Rudolf Beran, velitelem: Jan Šída, podvelitelem: Jáchym Soldát, pokladníkem: František Tomeš, jednatelem: Ladislav Pavlata, hospodářským správcem: Josef Krupka. V roce 1886 přihlásilo se ke sboru celkem 50 členů. 

close SDH Loužnice bylo založeno v roce  1886. info Zdroj: louznice.com zoom_in SDH Loužnice bylo založeno v roce 1886.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz