V Kittelově domě na Krásné - Pěnčín od 10. května do 7. září mohou zájemci obdivovat výstavu Ryté sklo v čase. Zahájení výstavy proběhne v pátek 10. května v 17 hodin. „Výstavu jsme pojali s cílem přiblížit toto umělecké řemeslo, kterému se věnujeme, širší veřejnosti,“ poznamenala spoluautorka výstavy Lucie Tesařová.

Výstava tvorby Lucie a Jiřího Tesařových přibližuje ryté sklo od historických replik, restaurování benátských zrcadel až po autorskou tvorbu rytých objektů zhotovených klasickým uměleckým řemeslem.
Přijďte se podívat na tuto výstavu, která propojuje minulost s přítomností a ukazuje krásu rytého skla v čase.

close Výstava Ryté sklo v čase se uskuteční v Kittelově domě na Krásné. info Zdroj: Lucie a Jiří Tesařovi zoom_in Výstava Ryté sklo v čase se uskuteční v Kittelově domě na Krásné.

Lucie Tesařová
rytečka skla a restaurátorka, držitelka licence Ministerstva kultury na restaurování zrcadel
benátského typu. Celý profesní život se věnuje rytému sklu.
Své zkušenosti z oboru i z práce na kopiích historického skla využívá ve své současné profesi při rekonstrukcích poškozených benátských zrcadel a jejich součástí.
www.glyptic.cz


Jiří Tesař
umělecký rytec skla
V průběhu své dlouholeté profesionální praxe realizoval kopie historických rytin z uměleckých sbírek, oficiální dary i tvorbu portrétů. Za svoji práci získal mnoho domácích i mezinárodních ocenění. V současné době se věnuje moderně pojaté autorské rytině na nejvyšší řemeslné úrovni.
www.jiritesar.cz


Manželé pracují v soukromé rytecké dílně v Semilech. Na některých projektech se podílejí společně a navzájem se inspirují. Ryté sklo je nedílnou součástí jejich života.