Škola bude prezentovat dva obory výtvarné větve školy, a to Výtvarné zpracování skla a světelných objektů a Průmyslový design, a dva obory technické větve školy, konkrétně Aplikovanou chemii a Technologii silikátů.

Den otevřených dveří se bude konat od 8 do 16 hodin. Zájemci budou moci nahlédnout do výuky všeobecných, odborných i praktických předmětů a seznámit se s výstupy vzdělávání žáků školy. Další podobnou šanci bude mít veřejnost ještě na začátku února. 

(ven)