Ocenění si vítězové převzali na setkání v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje. Záštitu nad akcí převzala Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Cílem dětské soutěže je zpracovat výtvarná či literární díla na daná témata. Soutěž má dvě části, výtvarnou určenou dětem od mateřských škol po maturanty, a literární, určenou druhému stupni základních škol a středoškolákům.

„Máme vždy radost, když téma soutěže děti a studenty osloví. V tomto ročníku se přihlásilo i osm nových škol, které se doposud nezúčastnily. Přibyly i čtyři mateřské školy a také se navýšil počet dětských domovů, které se aktivně zapojily. Trochu zamrzelo, že středoškoláci zcela nedodrželi zadání ve výtvarné, ani literární části. Také jedné základní škole jsme museli vrátit práce, které byly velmi pěkné, ale zcela mimo zadané téma,“ doplnila hlavní koordinátorka soutěže Hana Talli Hlubučková.

V literární části získala první místo Monika Hujerová ze Základní školy Janov nad Nisou. Mimořádnou cenu obdrželo 17 žáků 7. ročníku Waldorfské základní a střední školy v Semilech, a to za projektovou výuku Kaligrafie.

Dalšími oceněnými pak byly žákyně Základní školy Sokolská v Liberci. První příčku obsadila Elena Mejzrová za práci Klášterní skriptorium, druhé místo Johana Richterová za práci Písařské nářadí. Mimořádnou cenu odborné poroty získaly Denisa Duláková a Petra Kejzarová.

Pro nadcházející, 17. ročník, je vyhlášeno téma Jan Ámos Komenský očima dětí aneb Škola hrou. Soutěž, která je součástí pravidelné konference Památková péče v občanské společnosti Trosky, vyhlašuje Mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Českým rájem – globálním geoparkem UNESCO, spolkem Ochrana Klokočských skal, Občianským združením Apponiana a Památkovou komorou České republiky.

(jm)