V Loučkách na Turnovsku spolek mění bývalý průmyslový sad, léta udržovaný hektolitry chemie, na sad přírodní, komunitní. Na získání prostředků pro zakoupení sadu se snaží získat podporu od dárců, kterým záleží na zdravé krajině. 

Český ráj byl od pradávna tradiční ovocnářskou oblastí. Pozůstatky starých původních sadů jsou místem ptáků, motýlů, chladivé trávy, květů a ovoce, které léčí. Dnes trpí Český ráj záplavou stovek hektarů sadů průmyslových. Neprostupná krajina, ploty, těžké stroje a tuny chemie, která zabíjí.

Jeden hektar takového průmyslového sadu se spolek rozhodl osvobodit. Mrtvé stromy nahradí spolek spolu s deseti místními rodinami vysokokmennými ovocnými stromy. Porostou zde jabloně, hrušně, švestky, třešně a vlašské ořechy, pozemek se promění ve volně přístupný komunitní sad. Půda si odpočine od chemie a sad se stane hodnotným příspěvkem do pestré funkční krajiny, která má potenciál zadržet vodu. Tyto stromy tu budou růst minimálně 100 let, jako tomu bylo dřív.

Pod hrází jablonecké přehrady vandalové ořezali špičky mladých smrčků.
Pod hrází jablonecké přehrady vandalové ořezali špičky mladých smrčků

Sad v Loučkách je už druhým sadem, který díky spolku rozkvete. „Chceme ukázat majitelům pozemků, že je tu i jiná možnost, než nechat svoji půdu napospas devastujícím technologiím současného průmyslového zemědělství,“ říká Anna Hudská, autorka projektu. 

Na realizaci projektu spolupracuje spolek ZAzemí s Nadací Pro půdu, jejímž posláním je přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě. Nadace pozemek koupí a dlouhodobě jej propachtuje spolku, čímž bude zajištěna ekologická a šetrná péče o sad. Celkové náklady na pořízení hektaru sadu jsou 500 tisíc korun. Peníze se spolek snaží spolu s nadací vybrat v kampani s příhodným názvem Svobodu sadu. 

Do konce kampaně zbývá ještě pár dnů . “Takový zájem jsme nečekali. Ale ochota lidí přispět docela vysokými částkami, ukazuje, že jim na naší krajině záleží. ” Popisuje průběh kampaně Michaela Mullerová, jedna z organizátorek svobody sadu. ,,I v případě překročení cílové částky 150 000 Kč se veškeré finance vybrané v kampani využijí na nákup tohoto sadu. Nadace Pro půdu pak dorovná poměrnou částku do kupní ceny tohoto pozemku,” vysvětluje Hana Bernardová za Nadaci Pro půdu.

Čtvrťáci z Jablonce nad Jizerou vyhráli krajskou jazykovou soutěž.
Čtvrťáci z Jablonce nad Jizerou vyhráli krajskou mezinárodní jazykovou soutěž

Do konce kampaně zbývá ještě pár dnů a lidé již poslali přes 155 tisíc korun. „Takový zájem jsme nečekali. Ale ochota lidí přispět docela vysokými částkami, ukazuje, že jim na naší krajině záleží,“ popisuje průběh kampaně Michaela Mullerová, jedna z organizátorek svobody sadu. ,,I v případě překročení cílové částky 150 000 Kč se veškeré finance vybrané v kampani využijí na nákup tohoto sadu. Nadace Pro půdu pak dorovná poměrnou částku do kupní ceny tohoto pozemku,” vysvětluje Hana Bernardová za Nadaci Pro půdu.

Chcete se na osvobození sadu podílet? Osvoboďte kousek na: https://www.darujme.cz/projekt/1205386

Irena Kessi Holiday