Lavičky v okolí obce Loužnice usadili ve čtyřicátých letech Mnislav a Jaroslav Berntovi. Betonové sloupky po nich byly vidět i po desítkách let. Odkaz svých předků se před časem rozhodl uctít pan Jaroslav Bernt a začal lavičky probouzet k životu, aby posloužily k odpočinku, k výletům a krásným rozhledům do krajiny.

Je to krásný počin a věříme, že budou dlouho sloužit a přinášet chvíle odpočinku všem pocestným. 

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz