Nejprve se vydejte k Modřínu z Loužnice přes starou pec a lesem do Beran po zelené značce). Z Beran se vydáte přímo po modré turistické značce, cestou směrem na Jelení kout a z jeleního koutu se můžete vydat doprava, to přijdete přímo na Smržovku střed a nebo doleva zde vede stále modrá turistická značka, kolem bobové dráhy apřijdete na křižovatku, která rovně vede ke kostelu sv. Archanděla Michaela, který je barokním skvostem. Celá trasa od Modřínu ke kostelu na Smržovce je dlouhá cca 7 km.

close Z Loužnice na Smržovku. info Zdroj: Loužnický zpravodaj zoom_in Z Loužnice na Smržovku.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz