Z Loužnice se vydáte od zvoničky po cestě zvané Stará škola až do Bratříkova, v Bratříkově dojdete k památníku obětem I války a TGM u autobusové zastávky, zde přejdete silnici a vydáte se do kopce směrem k hřbitovu.

U velké lípy odbočíte vlevo a dojdete na cestu zvanou Štebrov. Zde opět přejdete silnici a polní cestou projdete přes louku až na Dupandu. Tam opět přejdete cestu (nebo můžete jít po silnici dolů) a polní cestou po modré turistické značce, kolem několika stavení dojdete do centra obce Bzí. Trasa je klidnou chůzí cca 6 km.

Z Loužnice do Bzí za výhledy.Z Loužnice do Bzí za výhledy.Zdroj: louznickyzpravodaj.cz

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz