Jedním z nich je i ten, co napájí vodní nádrž koupaliště. Je to potok, který protéká chráněným místem „Přírodní památka Zásada pod školou“, jedná se o mokřadní louku s výskytem chráněných druhů rostlin. Můžeme tady vidět vachtu trojlistou, ďáblík bahenní, bleduli jarní, pomněnku bahenní a další.

Protéká také místy s vysokým výskytem rašeliny, proto je voda v Loužnickém koupališti hnědá a plná léčivých látek z rašeliny. Plchovský potok pramení v lese za Plchovem, za kravínem, který obtéká, stéká s dalšími prameny do Plchovského lesa a pak společně do Loužnice, kde v koupališti končí. Jedním z přítoků je také voda z rybníka „Hliňák“ v Plchově. Přímo k prameni je cesta lesem a nevede k němu žádná cesta.

Krásná procházka je od Loužnického koupaliště k rybníku „Hliňák“. Ideální trasa, dlouhá 2 km, vede od Koupaliště, přes Kopaň ke Kruhovce (dům na začátku obce Zásada), za Kruhovkou se vydáte prudce doprava přímo za domem a tam už narazíte na naučnou stezku, která Vás dovede až k Hliňáku.

close Z Loužnice k prameni Plchovského potoka. info Zdroj: louznickyzpravodaj.cz zoom_in Z Loužnice k prameni Plchovského potoka.

Jana Matěásková, louznickyzpravodaj.cz