Originální výzdoby v podobě hasičského auta se ujal pan Bedřich Rathouský. Úpravy se loužnická zbrojnice dočkala po 65 letech, pracovalo se hlavně na garáži pro novou hasičskou cisternu.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz