Na jejich přípravě spolupracují ekologové ze spolku Čmelák a IPUR o. p. s. s městem Lomnice nad Popelkou, které je vlastníkem pozemků a které připravuje komplexní obnovu místního rybníka Matouš.

V lokalitě Nad Zámečkem, v blízkosti oblíbené odpočinkové zóny města Lomnice nad Popelkou u bývalého loveckého zámečku Obora vznikne soustava 10 tůní o celkové rozloze cca 1 200 m2, různých tvarů, hloubek a stupně oslunění, která zadrží vodu v krajině a zároveň vytvoří pestrou nabídku biotopů nejen pro obojživelníky. Vedle toho jsou plánovány i úpravy zdejších uměle zahloubených vodních příkopů.

Obyvatelé Lomnice nad Popelkou tuto oblast hojně využívají k rekreačnímu i sportovnímu vyžití. Přerod rákosím zarostlé louky v biologicky hodnotnou, esteticky příjemnou soustavu tůní s pozitivním vlivem na zadržování vody v krajině povede ke zlepšení informovanosti obyvatel o funkci vody v krajině a jejího pozitivního vlivu na biologickou rozmanitost území.

Druhým projektem je obnova dlouhodobě nefunkčního historického rybníku Matouš v Lomnici nad Popelkou a obnovení jeho vodohospodářských, ekologických a rekreačních funkcí. Projekt připravilo město Lomnice a chce na něj navíc získat i evropské dotace. Rybník, který město získalo od soukromého majitele již v havarijním stavu, je zanesený sedimenty, hráz i výpustní objekt jsou zásadně poškozeny, jeho retenční schopnost je prakticky nulová.

V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci hráze tak, aby mohla plnit svou funkci další desítky let a byl zajištěn bezpečný odtok vody pomocí nového bezpečnostního přelivu. Okolí rybníka bude doplněno o zázemí pro návštěvníky, aby byl po rekonstrukci rybníka využit rekreační potenciál celého území.

Ekolog Jan Korytář k tomu říká: „Vážíme si aktivního přístupu města Lomnice k vytváření nových míst pro přírodu na jeho pozemcích a věříme, že v dalších letech budeme pokračovat s obnovou dalších lokalit.“

Oba projekty mohou být inspirací pro další města a obce, jak ve prospěch svých občanů i přírody spolupracovat s ekologickými organizacemi.

Jiří Římánek, Institut pro udržitelný rozvoj