Jedná se o zařízení, které v duchu lesních školek poskytuje předškolní vzdělávání. Celý koncept klubu je založen na převážném pobytu dětí v přírodě, protože zakladatelky klubu Šárka Sionová Svobodová, Jitka Řezníčková a Marie Koudelková věří, že právě příroda je přirozeným a podnětným prostředím pro vývoj dětí a přispívá k rozvoji fyzických dovedností a zdravé imunity.

Celoroční pobyt dětí venku pomáhá dětem pochopit základní přírodní zákony, cyklus roku a prohlubuje jejich ekologické smýšlení a vztah ke krajině. Děti mají možnost testovat hranice svého prostředí, svých možností a lidí kolem sebe a přitom se učí definovat svoje potřeby a nastavovat svoje vnitřní hranice.

Pedagogický koncept je založen na vedení dětí k fyzickému a duševnímu zdraví, respektu ke svému okolí a pěstování lidských ctností. Práce s malou skupinou umožňuje individuální a laskavý přístup. Děti se učí především prožitkem a volnou hrou a jsou jim nabízeny aktivity inspirované koloběhem roku. Rodiny a průvodci se několikrát do roka setkávají při slavnostech a brigádách a tím navazují vzájemnou úzkou spolupráci.

Posledním setkáním byla svatomartinská slavnost, při které si děti a rodiče vychutnali magickou atmosféru blížící se zimy. 

Marie Koudelková, Lk Žežulička