Společně jsme pro ně odehráli vánoční hru „Rádelský betlém“. Kouzlo spočívalo v tom, že ve hře účinkovali rádelští občané včetně menších i starších dětí, také jste mohli zahlédnout pana starostu či pana ředitele místní školy. Mezi účinkujícími byl samotný autor hry, pan Jirka Kloubek.

Zcela zaplněným kostelem se nesly koledy za hudebního doprovodu paní Evy Rydval, jež všechny zpěváky a herce hezky vedla a ujala se režie. Největší úsměv na tvářích diváků vykouzlili malí pastýři, kteří nesli dárečky narozenému Ježíškovi do Betléma. Myslím, že i oni se odnesli hezký zážitek z rádelského kostela.

Po skončení hry se všichni přesunuli před kostel, kde na ně čekal velbloud. Poté se celý průvod vedený Třemi králi a jejich důstojným krokem přesunul před budovu obecního úřadu. Po zpěvu koled dětí z rádelské školky všichni společně přihlíželi rozsvícení vánočního stromu a zahájili v příjemné atmosféře adventní čas.

Nechyběl svařáček a výborné občerstvení od místních spolků. Na sále obecního úřadu se do pozdních večerních hodin konal vánoční jarmark, kde bylo skutečně z čeho vybírat! Děkuji všem, byl to krásně strávený čas.

Petra Březovská