Projektem chceme zdůraznit fakt, že česká hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur na světě, a jako takovou by ji lidé měli vnímat, provozovat, hovořit o ní, a to i v širších historických, společenských a kulturních souvislostech.

Lidová píseň v Čechách a na Moravě byla po staletí součástí každodenního života venkovského lidu. V selském prostředí se zrodila ve své původní podobě a odtud působila na další vrstvy národa nejen jako zdroj umělecké inspirace, ale vůbec jako živá míza procesu národního sebeuvědomování. V dobách, kdy ještě píseň žila nenápadně mezi prostým lidem, začali ji sbírat národní buditelé, kteří nám svými sbírkami zanechali skutečné poklady. Poklady plné jednoduché, krystalické poezie a hudebně vytříbených, inspirativních melodií.

Projekt je propojením historických pramenů původních textů, současné vážné hudby čerpající z lidových hudebních motivů a současným tanečním vyjádřením. Skladatelé Ilja Hurník, Bohuslav Martinů, Jiří Teml a Otmar Mácha jsou ti jejichž hudba nás inspirovala při realizaci letošního projektu. S posledním jmenovaným a jeho souborem vánočních písní „ Hej vánoce, dlouhý noce“ se v letošním roce potkaly i pěvecké sbory Vrabčáci a Harmonia. Spojení živého zpěvu a tance bude součástí představení, které se uskuteční 1.12.2019 v 18.00 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.

Jednotlivé choreografie vytvořily vedle Ludmily Rellichové, BcA. Anna Banháková DiS. a Marie Herderová DiS.. Sbory pracovaly pod vedením Mgr, Pavla Žura a Dagmar Vajdíkové.

Ludmila Rellichová
Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.