Přepeřanům tak přišel poblahopřát náměstek libereckého hejtmana Petr Tulpa, turnovský starosta Tomáš Hocke, římskokatolický farář Radek Jurnečka, ředitel Okresního státního archivu Pavel Jakubec a řada dalších.

„Tudy opravdu procházela historie,“ vyprávěl Tulpa, který obdivoval Jakubcovu knihu Na vlnách staletí, jíž historik Jakubec za přispění řady ostatních právě k tomuto výročí sepsal a vydal. Podle starosty Luďka Sajdla obec zaznamenala největší rozmach před sto padesáti lety. Sajdl, který je už v čele obce šesté volební období, nezapomenul dodat, že bezvadnou spolupráci dnes dlouhodobě mají s vedením sousedního Turnova, což vzápětí potvrdil i turnovský starosta Tomáš Hocke. „Moc si přeji, abychom takto dál společně kráčeli dnešní a příští dobou, kdy na nás čekají další úkoly a aby se vaše obec rozrůstala. Dobré místo k životu netvoří jen stavby ale především dobré vztahy mezi všemi občany,“ řekl Hocke.

„Přeji vám, aby svatojakubská mušle, kterou máte ve znaku, vám pomohla tvořit další přátelství mezi všemi, které jsem tu mezi vámi poznal,“ podotkl farář Jurnečka. „Ne 700 let, ale tisíce roků se utvářela historie obce, ve které jste se stali mnozí příbuzní. Přeji vám proto, aby vám tyto vztahy vydržely i do budoucna,“ dodal autor knihy Jakubec.

Matyáš Hobelant převzal diplom a hodnotné ceny od předsedy rybářského spolku Jaromíra Dědečka.
Mladý rybář nachytal na soutěži v Turnově přes půl metru kapříků

A skutečně. V průběhu oslav vystoupili členové řady místních spolků, počínaje školními dětmi až po členy hasičského sboru. Po kulturním sobotním odpoledni, které se protáhlo až do noci, následovala neděle se slavnostní mší v místním kostele, prohlídka věže a zvonů, výstava replik korunovačních klenotů zlatnického mistra Jiřího Urbana, koncertem flétnisty Jiřího Stivína a mnoho dalších akcí.

„Největším mým přáním je zrekonstruovat veliký dům, který jsme v centru koupili a přesídlit tam veškeré naše vedení. Bylo to původní sídlo pana Burijánka z devatenáctého století, který byl starostou naší obce po čtyřicet let a významně se zasloužil o její rozvoj. Bude to akce za desítky milionů, ale chtěl bych, aby se tak podobně úspěšná doba do naší obce zase vrátila,“ doplnil starosta Sajdl.