V pátek 17. zářéí se v Harrachově v rámci projektu Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš konalo taktické cvičení českých a polských partnerů na téma Cvičení technické dovednosti a nezbytné zdravotní péče při vybudování stanoviště nouzového přežití. 

Samotné cvičení vycházelo ze situace, kdy po výbuchu v místním hotelu, který je značně poškozen, došlo ke zranění většiny ubytovaných. Po roztřídění zraněných a odvozu do nemocnic těch, kteří vyžadovali okamžitou péči, na místě stále zůstalo 50 osob, z toho 25 bylo občanů polské národnosti.

Pro tyto osoby bylo na centrálním parkovišti v Harrachově připraveno nouzové ubytování v podobě kontejneru nouzového přežití a stanů. Na stavbě zázemí se podíleli příslušníci HZS LK z úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení a integrovaného záchranného systému, jednotky SDH obcí předurčených k provádění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva i jednotka hasičů z města Jelenia Góra. Po převozu evakuačním autobusem z hotelu na místo konání cvičení byly osoby zaevidovány a hasiči jim poskytli neodkladnou předlékařskou zdravotní pomoc, psychosociální pomoc a zajistili další základní životní potřeby.

Cvičící se na jednotlivých stanovištích věnovali činnostem souvisejících s poskytováním neodkladné předlékařské pomoci, kam patří např. vyšetření zraněných, provádění kardiopulmonální resuscitace za použití AED (automatizovaný externí defibrilátor), práce s obvazovým materiálem, nebo poskytování tepelného komfortu.

Akci uzavřelo závěrečné vyhodnocení, při kterém bylo shledáno, že konání akcí věrně simulující reálné podmínky jsou pro obě zúčastněné strany projektu značným přínosem v přípravě na zvládnutí mimořádných událostí, které neznají hranic. Všichni účastníci ocenili možnost prakticky si vyzkoušet spolupráci při události s velkým počtem zraněných osob navíc ztíženou jazykovou bariérou. 

Jakub Sucharda