Svá vysvědčení převzali absolventi Gymnázia Tanvald při slavnostním aktu v zasedací síni Městského úřadu v Tanvaldu z rukou třídní učitelky Jarmily Moravcové a ředitele školy Jana Kohoutka. Od starosty města Vladimíra Vyhnálka obdrželi květinu.

Anna Lišková, předsedkyně KPOZ Tanvald