Den 1. října se již vryl do mysli nejednoho člověka, neboť právě v tento den si připomínáme a ve zvýšené intenzitě myslíme na ty, na které bychom neměli zapomínat. Jedná se o seniory, kteří významným způsobem ovlivnili nejen naši minulost, ale především ovlivnili naši budoucnost. Vzhledem k této skutečnosti a snad i právě proto jsme se za nimi vydaly nejen právě v uvedený den, ale svou pozornost k nim upíráme i ve dnech mimo oficiální svátek v kalendáři, který je těmto osobám věnován.

A nejinak tomu bylo právě dne 21. října, kdy se policistky z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje sešly s obyvateli seniorského věku v Maršovicích na Jablonecku.

Hobojista Vilém Veverka koncertoval v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Pokřtil tu i své nové album.
FOTO: Veverka v Jablonci přišel, okouzlil, stoupl si na hlavu a pokřtil CD

Pod pomyslnou taktovkou starosty obce panem Jiřím Ouhrabkou byly představeny účastníkům besedy, která byla zastoupena hojným počtem seniorů. V rámci zmiňované besedy byli senioři seznámeni s riziky, která na ně „číhají“. Na skutečných případech bylo prezentováno, jak pachatelé využívají důvěřivosti seniorů a pod jakou lstí si ji většinou získávají. Nejčastěji jsou využívány záminky pracovníků různých firem, kteří přišli udělat odpis elektroměrů, plynu atd. Po vpuštění do domu pak využijí nestřeženého okamžiku majitele a odcizí uschované peníze. Někdy se jedná i o celoživotní úspory! Nemalá část přednášky byla také věnována přiblížení problematiky internetové kriminality a přibývajících případů podvodu formou vishing.

Celé poledne se neslo ve velmi příjemném duchu a mělo jednoznačný záměr, kterým je varovat všechny seniory před uvedenými nástrahami.  Připomeňme si tedy alespoň pár rad, které můžou naše rodiče a prarodiče ochránit před „vlky“, kteří mlsně číhají a využijí každé příležitosti, aby získali svou kořist.

- Nebuďte důvěřiví a nikdy do domu nevpouštějte nikoho cizího!

- V případě, že se v obci chystají právě zmiňované odečty, termíny vám jsou dostatečně dopředu oznámeny!

- Ani v případě, že cizí osoba využije lsti, že potřebuje přivolat pomoc např. k dopravní nehodě, nevpouštějte osoby do domu!
Pomoc přivolejte sami.

- Nikdy nedůvěřujte osobám, které vás kontaktují telefonicky a vydávají se za vaše syny, dcery, vnuky, vnučky a požadují půjčení  peněz v tíživé situaci. Pokud se vám toto stane, ihned kontaktujte příbuzného a informaci si ověřte. Nikdy nepředávejte peníze osobám,  které neznáte! Pachatelé jsou v těchto věcech velice nápadití a vymyslí si cokoliv, aby získali vaší důvěru a mohli krást!

- Policie ČR a ani banka po vás nikdy nepožaduje přístupové údaje k vašemu bankovnímu účtu, proto je nikdy nesdělujte!
Buďte ostražití a nenechte se ovlivnit cizími lidmi! V případě jakýchkoliv pochybností se neváhejte obrátit na Policii ČR na bezplatné telefonní lince 158. 

Adéla Maňasová, preventistka KŘP Libereckého kraje