Plastika je datována k roku 1785. Sousoší Piety tvoří sedící postava Panny Marie s mrtvým Ježíšem Kristem v náručí. Dřík je zdoben reliéfy s výjevy tří světců. Na hlavní straně je reliéf sv. Josefa, na levé straně reliéf sv. Anny a reliéf sv. Jáchyma na pravé straně. Celý objekt se nacházel ve špatném stavu.

„Sousoší se naklánělo na levou stranu. Částečná ztráta modelace u všech prvků památky byla zapříčiněna hlavně působením povětrnostních vlivů a biokorozí. V minulosti musel být objekt z nezjištěných důvodů mechanicky poškozen a následně neodborně opraven.“ komentuje stav Piety před restaurováním Václav Němec, územní odborné pracoviště v Liberci. Poškozeno bylo i sousoší s Pannou Marií, kde byly výrazné oděrky a necitelné snahy o opravu Piety. Koroze zasáhla kovanou konzolu na lucernu, která se nedochovala.

Restaurování objektu probíhalo systematicky. „Nejdříve byl vybudován nový základ, na nějž bylo sousoší opětovně osazeno. Bylo provedeno zpevnění kamene a jeho čištění, odstranění nefunkčních tmelů a nefunkční spárovací hmoty. Po doplnění chybějícího kamene a plastických retuších a spárování byla provedena lokální barevná retuš a zvýraznění písma. Byla obnovena kovaná konzola a rekonstruována lucerna dle dobové analogie.“ popsal průběh restaurování Václav Němec.

Alžběta Sakařová, NPÚ ÚOP Liberec