Geopark Český ráj vydává v rámci Evropského týdne geoparků nové letáky formátu A3 s mapou nově rozšířeného Globálního geoparku UNESCO Český ráj s vyznačenými významnými geologickými lokalitami, skalními městy, přírodními atraktivitami, naučnými stezkami, hrady, zámky, hradními zříceninami, rozhlednami a vyhlídkovými věžemi, muzei s geovědní tematikou a návštěvnickými a informačními centry.

Letáky budou zdarma k dispozici v informačních centrech na území Geoparku UNESCO Český ráj, v kanceláři Geoparku Český ráj (Markova 311, Turnov) a ke stažení na: http://www.geoparkceskyraj.cz/cs/geopark/ke-stazeni.html.

Letáky jsou ve čtyřjazyčné jazykové mutaci: češtině, němčině, angličtině a polštině.

Globální geopark UNESCO Český ráj je území o rozloze 833 km² s výjimečnou koncentrací geologických, mineralogických a paleontologických fenoménů a podává představu o vývoji Země.

Pro mimořádně cenné geologické a další přírodní, historické a kulturní hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2015 zařazen jako jediný v České republice do sítě Globálních geoparků UNESCO.

Leták byl finančně podpořen z česko-saského projektu Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa.

Blanka Nedvědická, ředitelka