Titul Pierre de la Ravel, pařížský porodník napsal jako strhující historický román český profesor Antonín Doležal, ctěný muž a uznávaný odborník, jehož práce i dílo literární se po svém již roky dotýká doslova životů každého z nás; přibližuje a líčí historii nejkrásnějšího lidského povolání dneška – porodnictví.

close Titul Pierre de la Ravel, pařížský porodník napsal jako strhující historický román český profesor Antonín Doležal. info Zdroj: Galén zoom_in „Poutavý originální román vypráví životní příběh chirurga a porodníka Pierre de la Ravela,“ popsala novinářka Michaela Fialová Rozšafná, která aktuálně s vydavatelství Galén úzce spolupracuje. „Svého čtenáře tak kniha zavede až do Francie 18. století, tehdejšího centra nově vznikajícího vědeckého porodnictví. Autorem románu je náš lékař Antonín Doležal, renomovaný lékař-porodník, který se po desítky let zabýval dějinami lékařství. Právě díky jeho hlubokým znalostem dobové lékařské literatury, ale také zásluhou autorské erudici zkušeného doktora a jeho lidskému přístupu i citu, jde o mimořádně autentické, zajímavé, poutavé i navýsost aktuální dílo,“ dodává. Znalost anglické TV série Zavolejte porodní sestřičky už tak aktuální knize Galéna přidá ještě na atraktivitě, lidskosti, svěžesti i bohatých emocích.

Důvod tohoto tvrzení z pera autora tohoto článku je přitom nabíledni. Vždyť to byli právě právě porodníci, kteří v Evropě 18. století vytvořili svou vlastní „republiku vzdělanců“. V ní se všichni vzájemně osobně znali, navštěvovali, diskutovali spolu, ale též pohotově překládali své důležité a často objevné knihy do další ze světových jazyků. V pro lidstvo nezbytném oboru, který byl přitom po staletí bohužel vystaven největší zaostalosti, tak nastal konečně zlom, vlastně doslova revoluce. A při ní byly naštěstí i pro samotné lidstvo důsledně i zodpovědně využity nejenom poznatky fyzikální, ale také ty anatomické či i fyziologické.

Porodnictví, jako vůbec první známý lékařský obor, se tak naštěstí i díky Bohu nakonec i konečně oprostilo od věky přetrvávajícího balastu. Stalo se tak důležitou, uznávanou a ctěnou vědou. A to je báječné, skvělé.

Antonín Doležal, Wikipedie (narozen 20. ledna 1929, 93 let, Praha) je nejen u nás uznávaný český gynekolog i porodník. Nastoupil lékařskou praxi v době po únorové revoluci v roce 1953 na Kladně u ikonického primáře Chmelíka, aby zde od roku 1954 zde působil i pracoval na bývalé 2. gynekologicko-porodnické klinice, kde byl také svědkem jejího sloučení s 1. gynekologicko-porodnickou klinikou v jeden ústav. Odešel, již jako emeritní profesor, pracovat na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, katedru anatomie a biomechaniky, kde působí dosud. Jeho pracovní úspěchy: Desítky let se zabýval samovolným předčasným porodem, v praktickém porodnictví navrhl šetrnou metodu klešťové operace – „kývavý forceps“. Napsal 16 monografií, v oboru získal dva lékařské patenty, podílel se na řadu let v oboru využívaných učebnicích lékařství…

Antonín Doležal: „Pierre de la Ravel, pařížský porodník“, 416 stran, doporučená cena 390 Kč, letos vydal Galén, k 1. vydání knihy v Česku ovšem došlo již v roce 2003.

Radek Strnad