Připomeňme si její historii, co napsali kronikáři Loužnice:

Na západní straně nad malou skalkou stála kaplička či zvonička. Pravděpodobně byla vystavěna ve stejné době, kdy byl postaven dům na Kopani (cca 1565). Ve 40. letech (kronika zřejmě myslí 1840) byla tato kaplička velmi sešlá, takže byl zvon přenesen na vedlejší hrušku u „Bartošova“ statku čp. 5. Na oslavu zrušení roboty byl zakoupen nový zvon. Zvon měl označení: Na paměť 50letého zrušení roboty v zemích koruny svatováclavské. První zvon byl osadě ukraden, druhý vyzváněl 50 let, až konečně musel být nahrazen novým. Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1916.

V době války potřebovalo Rakousko kov na výrobu děl a z nouze se sáhlo i po zvonech bez ohledu na to, že tyto zvony jsou posvěceny. Šlo o nejdrastičtější akci, která postihla české zvony za celou jejich historii. Už od roku 1915 se začíná s výkupem cínových předmětů a soupisem zvonů. Ke skutečnému rekvírování se přistoupilo od 8. 8. 1916, přičemž za kilogram zvonoviny byla proplácena náhrada 4 koruny. Rekvírovány byly zvony mladší r. 1600, až na označené výjimky, přičemž však z každého okresu měly být zrekvírovány alespoň 2/3 celkové hmotnosti zvonů.

Ze života nemocnice v České Lípě.
RETRO: Špitál v dobách minulých. Podívejte se na historické fotky

Druhá rekvizice z 22. 5. 1917 se vztahovala na všechny zvony, kromě těch s historickou či uměleckou hodnotou, kromě zvonů signálních. Tomuto drastickému zabavování a následnému zničení, neušel ani Loužnický zvon ve zvoničce a ani školní zvonek na určování začátku a konce vyučování. Bylo to dne 21. listopadu 1916. Do naší obce přišli dva páni, vypůjčili si žebřík a šli rovnou ke zvoničce. Tato zpráva se velice rychle rozšířila obcí a lidé se začali shromažďovat u zvoničky a vůbec se jim to nelíbilo. Drzé počínání obou pánů, kteří byli Němci, rozčilovalo stále víc shromážděný lid. Pak přišel občan Jindřich Jindra a naposledy zazvonil, lidé byli velice dojmutí a každému ukápla i slza. Byla to slza vzdoru.

Jakmile dozněl poslední úder zvonu, hned byl přistavěn ke zvoničce žebřík a jeden z Němců na něj vylezl, aby zvon odmontoval. Za chvíli byl s prací hotov a zvon spustil pomocí provazu dolů. V tom začalo vzájemné osočování Čechů a Němců, nadávka střídala nadávku, a když zvon odnášeli do vsi, začala po nich (hlavně školní mládež) házet kamení, plivat a nadávat až tento incident měl dohru u krajského soudu v Mladé Boleslavi. Nakonec vše dobře dopadlo a trestán nebyl nikdo.

Zvon vážil 44 kg a na jedné straně měl vyražený nápis: Přelit léta páně 1898 nákladem spojených obcí od Arnošta Dieopolda v Praze k/ke památce padesátiletého zrušení roboty v zemích Království českého. Zvonem bylo naposledy zvoněno při pohřbu Josefa Krupky čp. 3 v Loužnici, který se konal 3. listopadu 1916. Za tento zvon bylo zaplaceno 176 korun, které byly uloženy ve zdejší kampeličce.

Bronz získal David Drda z TJ Delfín Jabloneck v kategorii U21.
Jablonecký windsurfař David Drda získal bronz na závodech v Campione

V některých obcích vyzráli na to jinak. Když se dozvěděli o rekvírování zvonů, klidně v noci někteří odvážlivci zvon sundali a zakopali. Po válce ho zase vykopali a pověsili. Dne 12. února 1922 byl na zdejší zvoničku zavěšen nový zvon, pořízený ze sbírky občanů. Hned druhý den vyzváněl paní Vedralové, manželce hajného. Roku 1933 se na obecním zastupitelstvu jednalo o opravě zvoničky, ale k realizaci bohužel nedošlo (ta byla provedena až v roce 2007).

Další velkou ránu dostala kaplička 5. července 2012. V podvečerních hodinách se přihnala bouřka s velkým lijákem. Po několika málo hodinách se přihnala od Kozákova další bouře s velkou razancí. Černá clona přinesla blesky a hromy, vichřici a liják. Druhý den, za bílého dne, se objevilo vše, co bouře poničila. Popadané stromy, ulámané větve, ale nejhorší a největší škodu napáchala právě na zvoničce. Spadl na ni strom a celou střechu posunul.

Přestavba a oprava kapličky byla dokončena v roce 2014, a to díky finančnímu přispění všech občanů a dotaci Libereckého kraje. Zvonička dostala nový nátěr. Na den sv. Václava 28. září byla slavnostně otevřena a představena všem obyvatelům obce a požehnal jí pan farář. Vysvěcena byla i socha sv. Václava, kterou vyřezal pan Bedřich Rathouský z kmene lípy, která spadla na zvoničku.

Jana Matěásková, www.louznickyzpravodaj.cz