Z centra města se dopravní uzel nestane. Koleje sem tramvaj nepřivedou. Kam s autobusovým nádražím je otázka k diskusi napříč politickým spektrem. Včerejší Den s Deníkem byl nejen o těchto tématech. „Umím si představit soustředění hromadné dopravy do míst stávajícího autobusového nádraží,“ oponoval starostovi Petru Tulpovi a zastupiteli za ODS Petru Beitlovi koordinátor veřejné osobní dopravy v kraji Petr Prokeš. S železniční zastávkou by dopravní uzel spojovala lávka pro pěší nad 5. květnem. Podle Tulpy i Beitla je další prioritou otázka, jak v budoucnu řešit spojení mezi Jablonce a Libercem. „Pokud převezmeme část nákladů za náš úsek, upřednostňuji tramvaj,“ uvedl Tulpa. Zastupitel Beitl je toho názoru, že je třeba po důkladné přípravě usednout spolu s Libereckými k jednomu stolu.