Kopytníci se postupně přesunují po plochách, jež je potřeba vypást. „Stáda ovcí i krav patřila k pálavské krajině po staletí a i díky nim je zdejší příroda tak pestrá. Pastva a pohyb zvířat totiž udržuje pestrou mozaiku různých ploch, a brání zarůstání keři a stromy," sdělil vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Jiří Kmet.

Hospodářů se zvířaty ve dvacátém století výrazně ubylo, a tak je zajištění pastvy jedním z úkolů Agentury ochrany přírody a krajiny, která o rezervace pečuje. Hospodářská zvířata se pasou na na Dunajovických kopcích, Stolové hoře nebo na Děvíně.

Vojenská technika v akci 

Ochránci přírody využívají také vojenskou techniku, a to v přírodní památce poblíž Mikulova, která má příznačný název Na cvičišti.

„Chceme totiž, aby se zde nadále udrželo co možná nejrozmanitější prostředí. Abychom zajistili vhodné podmínky pro ty druhy, které potřebují obnaženou půdu, navázali jsme těsnou spolupráci s klubem BVP-1 z blízkých Milovic," přiblížil Kmet.

Členové klubu svými vojenskými vozidly navazují na činnost armádní techniky, která v uplynulých desetiletích přispěla k různorodosti zdejší přírody.