Starosta Pěnčína Ivan Matějček si konečně oddychl, když po třetím pokusu o získání dotace Pěnčín uspěl. Nově zrekonstruovaný sportovní areál bude od června roku 2025 sloužit místní základní škole, zájmovým oddílům, hasičům, fotbalistům i veřejnosti.

Co rozsáhlá rekonstrukce zahrnuje?
Na místě původního horního tréninkového hřiště budeme stavět nové multifunkční hřiště s běžeckým oválem a stovkovou rovinou včetně odvodnění plochy. Zrekonstruujeme fotbalové hřiště, to znamená nový trávník, branky, závlaha a odvodnění, tj. čerpání vody a zachytávání dešťové vody. Místo původních kabin vyrostou na větším půdorysu nové, také jednopodlažní. Bude tam i důstojné sociální zařízení pro diváky a místnost pro zázemí včetně údržbové techniky.

Jedná se o akci obce? A sportoviště je v jejím majetku? 
Ano. Sportoviště jsou v majetku obce a budou i dál.

Jaká částka bude na celkovou rekonstrukci potřeba?
Bude to padesát jedna milionů dvě stě třicet čtyři tisíc korun.

Z čeho se tato akce financuje?
Už jsme obdrželi dotaci od Národní sportovní agentury ve výši dvaceti šesti milionů sedmi set tisíc. Zbývající část hradí obec ze svých zdrojů včetně úvěru. A budeme ještě žádat Liberecký kraj o dotaci ve výši pěti – deseti milionů.

Kolikrát jste o dotaci žádali?
Snažili jsme se o ni tři roky.

Na kdy je naplánované slavnostní otevření?
Bude to konec června roku 2025.

Zatím probíhá vše podle harmonogramu?
Ano, zatím to jde podle plánu.

Bude to tedy veřejné sportoviště?
V dopoledních hodinách to je určené hlavně pro mateřskou a základní školu. Odpoledne to mohou využívat zájmové kroužky, které máme v obci, hasiči, fotbal, lyžaři, sokolové. Volnou kapacitu může využívat veřejnost. Fotbalový klub má areál v dlouhodobé výpůjčce, takže i on bude tento areál využívat.