Kulaté životní jubileum, osmdesátiny, oslavil v pěnčínském fotbalovém klubu dlouholetý trenér, vedoucí a funkcionář pěnčínské kopané Miloš Havlik. Ti, kteří ho znají, dobře vědí, co pro místní kopanou udělal. Všichni z fotbalového oddílu mu přejí do dalších let všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, sil a životního elánu.