Jak byste zhodnotil uplynulé volební období?

Hodnotím ho kladně, a to z několika důvodů. Za prvé se zlepšuje infrastruktura fotbalových stadiónů. Konkrétně se podařilo vybudovat tři umělé trávníky, a to v Břízkách, v Desné a v Železném Brodě. Dále bylo zlepšeno zázemí, myslím tím vybudování střídaček na hřištích. V neposlední řadě se nám pomocí moderní techniky daří rychle předávat informace směrem od svazu k oddílům. Z hlediska regulérnosti soutěží považuji za klad, že oproti minulému období se neodehraná utkání po podzimní části nemusí přesouvat na jarní část, právě díky umělým povrchům. Období bylo myslím si dobré, a za spolupráci musím poděkovat tajemníkovi OS ČSTV Františku Poprovi, jeho sekretariátu za velmi dobré zázemí, které vytvořili pro fotbalové hnutí v okrese.

Co se OFS v minulých letech nejvíce podařilo, na co jste hrdý?

Hrdý jsem na to, že se nám podařilo prodloužit fotbalovou sezonu na venkovských hřištích všem mládežnickým kategoriím tím, že spolu s organizátory fotbalových klubů Jiskrou Mšeno, FK ŽBS Železný Brod a Tělovýchovnou jednotou Desná pořádáme zimní turnaje mládeže. Právě tím jsme jejich sezonu prodloužili o dva až tři měsíce. Za úspěch považuji i to, že se nám daří hospodařit s kladným výsledkem. Nemáme dluhy, a navíc všechny zimní turnaje výrazně dotujeme z vlastních prostředků, a také díky sponzorům.

Co byste označil za negativum?

Tak jednoznačně osmdesátiprocentní navýšení potrestaných hráčů v jednotlivých soutěžích. To se však nestalo jen vlivem nekázně hráčů, ale především tím, že v minulém období došlo k výrazné změně disciplinárního řádu, a samozřejmě i z pohledu rozhodčích k přísnějšímu výkladu pravidel.

Všeobecný problém oddílů, nejen fotbalových, je mládež.Zaznamenali jsme úbytek dětí, a tím i menší počet týmů v jednotlivých soutěžích.
Lze s tímto stavem něco dělat?

S ohledem na konkurenci ostatních sportů a úbytek dětí, je klesající počet týmů mládeže logickým vyústěním celé situace. Proto je nutné do budoucna přijmout opatření, ve kterých budou v okresech spíše fungovat mládežnická centra, než aby každé mužstvo bylo nuceno „lepit“ družstvo mládeže. To je jedna z mých myšlenek, ale na druhou stranu víme, že se poslední dobou počet narozených dětí zvýšil a otázkou je, zda nějakým způsobem překonáme období, než dorostou, a pak jich bude relativní dostatek.

OFS letos řešil inzultaci rozhodčích, množí se stížnosti na fotbalové arbitry. Jak, coby bývalý rozhodčí a v současné době prvoligový delegát, vnímáte tento stav?

Myslím si, že i přes jednu inzlutaci, ke které došlo na podzim, došlo k razantnímu zlepšení. Prevence vůči těmto nešvarům na hřišti je důsledné uplatňováni pravidel ze strany rozhodčích a výchovou mezi samotnými hráči. Fotbal je o emocích, a vždy záleží na sebeovládání každého jednotlivce.

Dnes vás čekají volby, s jakou vizí do nich půjdete?

Mým cílem je i nadále být jednotlivým oddílům nápomocen v zajištění dotací na vylepšení hřišť. Již dnes jsou připraveny projekty na rekonstrukci hřišť v Josefově Dole, Tanvaldě, Maršovicích, Rádle a v Kokoníně. Navázali jsme dobrou spolupráci se státními institucemi za účelem čerpání dotací z evropských fondů. Dalším mým cílem je poskytnout alespoň částečné finanční zabezpečení odměn trenérům mládeže v oddílech. V současné době je před podpisem smlouva se sponzorem o poskytnutí těchto finančních prostředků pro trenéry mládeže.