1. Sportovně technická komise.

a) Utkání III. tř. č. A2A1003 Rádlo B - Radčice. Výsledek se kontumuje 3:0 a tři body se připisují družstvu Sokol Rádlo B. Důvod: Nedohráno pro inzultaci HR hráči Radčic. Dále se uděluje dle čl. 27 Rozpisu soutěží oddílu Sokol Radčice pokuta ve výši 2 000,- Kč, splatná na OFS do 31. 10. 2007 a 30 tr. bodů do soutěže slušnosti. Oddílu Sokol Rádlo B se uděluje 15 tr. bodů do soutěže slušnosti za nedostatečnou pořadatelskou službu a pokuta ve výši 100,- Kč (bude stržena z vkladu) za opakované pozdní napsání zápisu o utkání. Závady zjištěné ve funkci HR Petra Nečáska budou předány k řešení do komise rozhodčích.
b) Utkání OPMŽ č. F1A0602 Smržovka - Rychnov. STK uděluje pokutu oddílu Spartak Smržovka ve výši 50,-Kč (bude strženo z vkladu) za nepřipravenou kabinu pro hosty.
c) Dle Rozpisu mistrovských soutěží čl. 13 uděluje STK rozhodčímu Patriku Černému pokutu 200,- Kč. Důvod: Neodevzdání zápisu o utkání F1A0603 v termínu. Pokutu uhradit na OFS do 31.10.2007.
d) STK ruší pokutu rozhodčímu Vojtěchu Bočokovi. Jmenovaný utkání F1A0501 neřídil.

2. Disciplinární komise.

a) zastavení závodní činnosti nepodmíněně s účinností od 15. 10. 2007: b Srbek Petr (Radčice, DŘ I/7f) - 15 měsíců (100,–), b Paldus Martin (Radčice, DŘ I/7f) 7 měsíců (100,-) b Viktorín Jiří (Radčice, DŘ I/7f) - 7 měsíců (100,-,) a 9 měsíců zastavení výkonu funkce kapitána mužstva, b Bártl Rostislav (Albrechtice, DŘ I/2a) - 2 SU (100,-)
b) Zastavení závodní činnosti nepodmíněně s účinností od 7. 10. 2007, b Rulec Radek (Malá Skála, DŘ I/3b) - 5 SU (100,- + 100,-).
b) zastavení závodní činnosti podmíněně s účinností od 14. října 2007 do 30. dubna 2008, b Krejčík Jaromír (Jistebsko, DŘ I/6a) - 2 SU (100,- Kč), b Nežádal Tomáš (Maršovice, DŘ I/1) - 1 SU (100,- Kč).