Galerie: Magnetické pole planety Země.

3D vykreslení magnetického pole planety Země. Umělecké znázornění magnetického pole planety Země. 3D vykreslení magnetického pole planety Země. Satelit na oběžné dráze - Ilustrační foto Země. Vizuální zobrazení nabitých částic ze Slunce interagujících s magnetickým polem Země můžeme sledovat ve formě polární záře. Na snímku polární záře, jak ji zachytil 26. září 2011 Martin Gembec.