Galerie: Poničená socha odjela do Prahy

Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Socha Panny Marie z Železného Brodu. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz poškozené sochy Panny Marie do Prahy. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu. Odvoz sochy Panny Marie z Brodu.