Galerie: Archeologický průzkum ve Zbečně

Záchranný archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště ve Zbečně. Záchranný archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště ve Zbečně. Záchranný archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště ve Zbečně.